Stenøksen

Aar

Gammelkarl

Begrundelse

2022

Claus Nimrod

For Åndens og Håndens utrættelige Snille ved Verdens Træf i den urbane Skovens Idræt.

2021

Leif Sildegører

For mange aars ædel virke ved Blot og i Skovraad.

2020

Mogens Fejdelægger

For mangeårig tilrettelæggelse af stævner i Skovens Idræt.

2019

Kartoffel-Niels

For sin Trofasthed og sit altid gode Humør i Karles Kreds

2018

KK

For enestående arbejde indenfor Skovens Idræt

2017

Birger Pedal

For levende og udførlige beretninger om Karles Cykelfærd....

2016

Powerhans

For stort engagement i Skovens Idræt og Skovkarleklubben - samt for sit altid positive sind...

2015

Kurt Skolemester

For værn og fremme af vores sangskat gennem mange år - Senest med et prisværdigt bidrag til den nye Sangbog

2014

Bent Globetrotter

For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden

2013

Jon Rimsmed

For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden

2012

Ole fra Vadestedet

For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben

2011

Peter Sætteskipper

For enestående arbejde med Sydjyllands Skovkarleklubs hjemmeside

2010

Ole fra Vadestedet

For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben

2009

Erik Brødbager

For mange aars virke som opmærksom Kassebevarer samt altid gode humør

2008

Jønne

For sit energiske engagement indenfor O-sporten

2007

Frede Filur

For mange Aar som Hyttemester samt finurlig Banelægning

2006

Per Allan Runemester

For smukt Arbejde med Læderlapper

2005

PoulAltid Glad

For Trofast og Ædel Virke i Klubben

2004

Bent fra Kongernes Stad

For Ædel Virke med start af Klub og Klubhus

2003

Viggo Træskærer

Smukt Træskærerarbejde i ædel Træ

2002

Hans Huspoet

Mangeaarig føring af Skovkarleklubbens Annaler

2001

Kurt Egekæp

Mangeaarigfinding og fembringelse af snoede Skovkarlestokke

2000

Henrik Haarfager

Flot Skovkarle- Træskærerarbejde og optræden ved fællestræf

1999

Haagen fra Ravnestaden

For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben

1998

O.K.

For Trofasthed og Ædel Daad ved Tingpladsen i mange Aar

1997

Hans Jacob Mjødskaffer

Ædel Skovkarl, velgjort Daad ved Blot i mange Aar

1996

Kaj fra Troldestaden

Trofasthed over for Skovkarletanken som Ædel og værdig Skovkarl

1995

Paul Altid Glad

For sin Trofasthed over for Skovkarleklubben og Skovens Idræt

1994

Majoren

For sin Trofasthed og sit gode Lune i Karles Kreds

1993

Erik Mumiefar

Som ældste Gammelkarl og Troskab mod Skovkarletanken

1992

Jørgen Speedy

For særlig fortjenstfuld indsats inden for Skovens Idræt

1991

Mogens Raadmand

For veludført Hyttemester- og Skafferdont ved Jubelblot

1990

Børge Brændevin

Aandens og Haandens Snildre ved Nordisk Træf i Skovens Idræt

1989

Hans fra Fæstningestaden

Ædel Daad som Skovkarl gennem en Snes Aaremaal

1988

Degnen fra Tønder

Velgjort Regnebræt og levende Fortolkningaf Egnshistorie

1987

Andreas fra Fiskerbyen

Ædel Daad i "Skovstyrelsen"

1986

Ejner Degn

Aldrig svigtende Troskab imod SSK og Skovens Idræt

1985

Jøsse

For Ædel Skovkarleaand

1984

Erik af Aaborg

Ædel og Værdig Skovkarl gennem Tredive Aaremaal

1983

Gammelfar

Troskab mod Skovkarleklubben ved Fyrre og Tyve Blot

1982

Erik Dæk Skifter

Mange Gøremaal i Skovens Idræt i Paasken

1981

Silde Børge

Velgjort 15 Aars Jubelblot paa Degnetoften

1980

Kaj Køgerssvend

Velgjort Skaffergerning ved Fællestræf i Vork

1979

K.E.

Trofasthed overfor Skovkarletanken gennem 25 år

1978

Ballon Kaj

For Ædel Skovkarledaad

1977

Bent Byfoged

Velgjort Daad ved DM-Stafet paa Fanø

1976

Elephant Morten

Velgjort 10 Aars Jubelblot i Ho med Quinder