Thorø

Beretning af Ejlif Skelsætter

Blot 2019 Vårblot og Gubbefejde med Sydjyderne 11.-12. maj 2019 på Thorø

I år var det de fynske skovkarles tur til at være værter, når kampen om Liden Fugl skulle udkæmpes.

Faaborgkarlene stod – sammen med Talsmand, Gert Degn – for det praktiske arrangement, som var henlagt til den lille ø Thorø syd for Assens. Her havde vi lejet Vesterborg, der af den legendariske og kontroversielle finansmand Harald Plum var planlagt til at være større og højere end Rundetårn i København. Sådan gik det ikke, men Vesterborg er nu renoveret og indrettet med nyt køkken, så det er et godt sted at overnatte, om end der kun er sengepladser til 56, inklusive pladserne i de 2 andre huse på grunden. Man skal dog også tage hensyn til, at der ikke må køres i biler til Vesterborg.

Måske havde indbydelsens beskrivelse af de logistiske udfordringer i forbindelse med placering af de osende kærrer og transport af bagage afskrækket nogle gammelkarle fra deltagelse. Sydjyderne tilmeldte 25 karle, hvilket var det forventede antal. Da Rådskriveren videresendte listen med afbud ved afbudsfristens udløb, forventedes deltagelse af 35 fynske karle. Således gik det desværre ikke, da der senere indløb for sent afbud fra 3 karle, og 4 karle udeblev helt uden afbud, så kun 28 fynske karle drog til Thorø. Heraf var der 3 karle, som forlod os lørdag, og 2 karle kom søndag morgen. Dette skabte lidt forandringer i lister over fordeling af opgaver.

De savnede karle havde også indflydelse på den holdinddeling Faaborgkarlene havde planlagt til lørdag eftermiddags udfordringer, der var konkurrencer med krav til både viden og snilde. Der var sat navn på, hvor karlene skulle placeres ved bordene i samlingslokalet, så der blev en rigtig god blanding af fynboer og sydjyder. Bordholdene udgjorde samtidig de hold, som skulle kæmpe i 9 meget afvekslende og udfordrende karlediscipliner. Der var vist ikke mange, der klarede opgaverne særlig godt, men det var et godt initiativ, som var meget positivt for samværet og kammeratskabet mellem de 2 klubbers medlemmer. Morten Videnbringer og de øvrige Faaborgkarle havde dog efter en omhyggelig gennemgang af de enkelte holds indsats formået at finde et vinderhold, der bestod af sydjydernes Talsmand, Palle Lænkefører, Mogens Fejdelægger, Erling Gravemester, Herrluffe, Jørgen Skolemester og Villige Hvalsøe.

Dette blot var på et område meget anderledes end normalt, når fynske karle mødes. Der var ingen af vores spillemænd til stede, men det gik alligevel rigtig godt med afsyngelse af vores sange. Talsmand, Gert Degn havde i sin visdom udnævnt et kor til at synge for. Det var de 3 tenorer, Torsten Modvind, H V Blåskrin og ham selv, endvidere havde han i samarbejde med Torsten Modvind valgt sangene, således at de havde samme nummer i den gamle og nye sk

De 2 klubber afholdt blot hver for sig. Efter oplæsning af afbud og orientering om, hvem der var udeblevet uden afbud, var det Talsmandens tur til at komme med en række orienteringer, der altid præger vårblotet. Den mangeårige Høvidsmand Rune Haraldsson drog til de tyste skove den 27. februar 2019 i en alder af 100 år. Han fratrådte som høvidsmand, da han var 95 år. Fyns Skovkarleklubs hjemmeside er i Gert Degns tid som Talsmand blevet udbygget med hele vores liv og levned fra 1949 og frem til nu. Klaus Krøllevriders kunstværker er også på vej på hjemmesiden – fuglene, der overrækkes ved karlenes 50-årsdag, er der allerede, og nu er fremskaffelse af billederne af karlenes moseeg, som modtages ved 75-årsdagen også på vej på hjemmesiden. Den beskedne kunstner har ikke selv billeder. Herefter gennemgik Gert Degn planerne for de kommende bloter. Høstblot afholdes i centrum af Odense, hvor Allan ud at Se har sørget for, at vi kan gå i kloster. Vinterblot holdes på Langelands nordspids i den gode hytte, Houborg. Svendborgkarlene med Lillemors Aage som tovholder står for blotets afvikling. Ved det blot skal der vælges en ny Talsmand. Vi holder ikke selv vårblot i 2020, da vi skal til fællestræf på Nordsjælland den 20.-21. juni. Faaborgkarlene står for Høstblot i august. Klaus Krøllevrider aflagde en kort beretning om deltagelse i Vestsjælland Skovkarleklubs 25-års jubilæum, Gert Degn fortalte om hans og Rådskriverens tur til Nordjydernes 75-års jubilæum. Der blev inviteret til at melde sig som hjælpere ved WOC 2020 i Trekantområdet. Vi har modtaget takkeskrivelser/ beretninger fra Jonas Gabs og Hedvig Gydesen, der i 2018 har modtaget støtte fra de fynske karle. Der blev mindet om, at karlene skal være opmærksom på at finde egnede emner til indstilling som ungkarleaspiranter ved høstblotet, gerne yngre o-løbere, der ikke hæver klubbens gennemsnitsalder. Talsmandens orientering gav ikke anledning til bemærkninger fra de få fynske karle.

Aftensmaden var hentet hos Kjærs Køkken i Flemløse. Der var kun hovedret, men ingen karle savnede desserten efter indtagelse af en superb middag med 3 slags kød og 3 slags salat samt flødekartofler og mulighed for at nyde vand, øl eller vin dertil. Faaborgkarlene havde begået en ny og munter sang om vores sport og samvær, men vigtigst også om vores lille fugls trivsel på Fyn.

Stemningen omkring bordene var god – for ikke at sige høj, og det blev den ved med at være hele aftenen, som sluttede med tilbud om natmad, hvis man skulle være mere sulten. Der blev drøftet mange forskellige emner og fortalt mange erindringer – de fleste karle er jo lidt ældre og gode til historier om gamle dage.

End ikke nedtagning af flag med efterfølgende bålfærd kunne afbryde den gode stemning.

Efter flagsætning søndag morgen og modtagelse af Tom Grønfinger og Palle Storsmil var der morgenskafning. Herunder fik banegubberne, Morten Videnbringer og Thomas Nok en Gang ordet for at orientere om dagens dyst på Thorø. Vi skulle ud på et mangepostløb, hvor man skulle tænke sig godt om for at score mange point og undgå strafpoint. Det drejede sig om at undgå at tage 2 poster i en 10’er serie i træk, vi måtte kun tage en post 1 gang, vi måtte ikke tage mere end 5 poster med primtal, og vi måtte ikke overskride max-tiden på 1 time. Hver forseelse blev straffet med 50 minuspoint.

Inden frokosten fik vi historien om Harald Plum og hans tid og liv på Thorø, fortalt af Palle Storsmil på bare et kvarter. Det bekom vist karle, som kunne erindre, hvor detaljeret vi tidligere har hørt historien om Thorø og Harald Plum, fortalt af Esben Ravgnider, der havde forsket meget grundigt i Harald Plums liv og også havde været aktiv i at få udgivet Søren Ellemoses bog Gullaschbaronen, som også havde dannet udgangspunkt for Palles beretning.

Overskaffer Erik Lærenem introducerede frokosten. Den fraværende Faaborgkarl Olav Skjald havde lavet tunsalat, og Eriks huldre havde sørget for at vi kunne smage hendes varme sild. Begge retter blev nydt med velbehag, og det gjorde levningerne fra natmaden og morgenmaden også, men der blev ikke spist op, hvilket Erik ellers opfordrede kraftigt til.

Efter at vi havde stillet den værste sult, fik banegubberne ordet for at gennemgå resultatet af formiddagens tur rundt på øen. Morten Videnbringer indledte med at understrege, at der var dokumentation for alt. Sydjyderne havde scoret mange point – overraskende mange – de havde ikke kvajet sig med for mange primtal. Data-Erik var 3. bedst blandt sydjyderne med 350 point, Svend Erik Regnebræt nr. 2 med 360 point og Søren Bi bedst med 430 point. Så tog han fat på fynboernes præstationer og konstaterede, at mange karle havde ydet en stor men forgæves indsats i bestræbelserne for at skaffe flest mulige point. Han mente endda, at nogle burde være blevet hjemme. Han fremhævede særlig indsatsen af 2 af skovrådsmedlemmerne, der havde formået at score mange minuspoint. Det gik ud over Ejlif Skelsætter og H V Blåskrin. Sidstnævnte syntes ikke underholdningsværdien var stor, idet han henviste til den elektroniske tidtagnings mangel på respons ved en enkelt post. Så tog Thomas Nok en Gang over med de positive resultater, som var så gode, at der overhovedet ikke var tvivl om, at Liden Fugl skulle opholde sig på Fyn de næste 2 år. Vores Talsmand, Gert Degn havde som 3. bedste fynbo scoret 420 point, og Peter Mangejern og Jakob Pilekvist havde begge scoret 540 point. Peter Mangejern fik som den hurtigste overrakt vores egen Vårfugl, og Jakob Pilekvist blev betroet at pleje Liden Fugl.

Sluttelig fik Villige Hvalsø ordet for at berette om sit arbejde som blotets bødemester. Han havde oplevet mange situationer, som kunne give bøde, men han havde valgt at være meget human, så kun meget alvorlige forseelser havde udløst bøder. Han havde egentlig også som udgangspunkt besluttet, at sydjyderne var fredede, men Fede Filur havde dog fået en bøde om at udtale sig om kvaliteten af udsigten fra den ene eller den anden side af Lillebælt, og Peter Sætteskipper havde udtalt sig om et dumt svin. Rådskriveren blev også straffet for at have set på et billede i nordjydernes jubilæumsskrift, hvilket Talsmanden ellers havde forbudt karlene.

Klokken nærmede sig 13.30, hvor vores bagage skulle afhentes, så vi samledes omkring flaget, hvor begge Talsmænd takkede for en god weekend, godt arrangeret af karlene fra Faaborg. Flaget blev halet ned, og vi gik i rundkreds og hilste af inden afmarch til Fyn efter en meget mindeværdig weekend.

 Kære Skovkarle i Sydjylland og på Fyn

Vissenbjerg, Sidst i Tormåned 2019

Hermed inviteres til Gubbefejde i weekenden den 11.-12. i majmåned på Thorø, hvor der skal dystes om vor kære fugl.

Talsmanden Gert Degn har lagt alt arbejdet i hænderne på karlene fra Faaborg, så der kan forventes en god og spændende weekend.

Vi mødes ved Thorøhuse Forsamlingshus lørdag kl. 13.30, til fælles afmarch til vores våning, som er Vesterborg. Der er ca. 1500 m til fods, idet vi ikke kan medbringe biler på Thorø. Vi kan imidlertid heller ikke parkere alle vore osende kærrer på parkeringspladsen ved Forsamlingshuset, så når bagagen og passagerer er læsset af, skal man køre til den store parkeringsplads ved Assens Arena, så der kun parkeres et meget begrænset antal biler ved Forsamlingshuset. Vi ved godt det bliver en stor og svær logistisk opgave for karlene, men vi håber på mange aftaler om samkørsel – både til Thorøhuse og mellem Arenaen og Thorøhuse, så vi ikke generer andre gæster til Thorø eller Forsamlingshuset. Bemærk, at alle problemerne med placering af bilerne skal være løst, så vi er klar til afmarch kl. 13.30. Der skal regnes med, at det tager 20 min. at køre til Arenaen og tilbage.

Gamle Gammelkarle, som ikke kan gå 1500 m, kan blive transporteret sammen med bagagen.

Hvis der er karle, som drager til hjemlig arne lørdag aften, og som har behov for at blive transporteret, organiseres èn transport til parkeringspladsen ved Forsamlingshuset, hvor deres biler også kan være parkeret.

Vesterborg har kun 56 sovepladser, og da vi håber på mange flere deltagere, opfordres friske karle til at medbringe eget stoftag til natten. Disse karle bedes ved tilmeldingen tilkendegive, om de selv klarer leje for natten.

Alle karle skal medbringe skind for natten, herunder lagen til beskyttelse af madrassen. Endvidere skal selvfølgelig medbringes, hvad der er fornødent for personlig pleje, og nødvendigt udstyr til dysten i skoven, herunder også Sportident-pind. Hvis man ligesom den fynske Rådskriver ikke ejer sådan noget nymodens noget, kan det lånes.

Husk også sangbog. Hvis sydjyderne stadig ikke har haft råd til at anskaffe den nye sangbog, som en tidligere sydjysk Talsmand fik fremstillet, skal vores Talsmand Gert Degn vide det, så han kan vælge sange, som er med i både den gamle og den nye sangbog.

Vores kassebevarer H V  Blåskrin har i sin visdom fundet ud af, at hver karl skal erlægge 200 dalere eller 400 kr. for deltagelse lørdag og søndag. Han finder sikkert også ud af, hvad de karle, som drager hjem lørdag aften skal erlægge. Endvidere skal der afregnes sæskilt for de våde varer.

Efter flaghejsning ved Vesterborg serveres kaffe/te med sødt blødt brød, og så indledes dysten om fuglen med skovkarleaktiviteter, der sammen med søndagens løb vil indgå i beregningen af hvilken klub, der skal have fuglen til opbevaring de næste 2 år. Der er jo tradition for – i hvert fald når der dystes i Sydjylland – at den arrangerende klub vinder.

Der bliver også afsat tid til, at hver klub kan holde blot, inden aftenskafningen.

Aftenen er til fælles samvær og hygge – eventuelt til en tur rundt på øen. Mon der ikke også bliver kaldt til samling om et bål.

Årle på helgen indledes med flaghejsning og skafning, inden banegubben kalder til karleløb.

Efter frokost er der rengøring af eget sovested, inden vi samles til aflevering af Fuglen og afsked efter et uforglemmeligt samvær.

Tilmelding af de deltagende sydjyske karle bedes sendt på en samlet liste til undertegnede Rådskriver senest søndag den 5, maj kl. 19.00.

De fynske karle skal meddele eventuelt afbud til Rådskriveren senest søndag den 5. maj kl 19.00.

Med Storskovens SUS og på gensyn sendes

mange hilsener fra Rådskriverens våning.

Ejlif Skelsætter