Standardside

Gubbefejde 2005

2015 Beretning - af Ejlif Skelsætter/Fyn

Vårblot og Gubbefejde i Skovbrynet 30-31 maj 2015

Når vi ser på deltagerantallet til årets vårblot, må det indrømmes, at ”Rettidig omhu” ikke altid er det rigtige.

Skovrådet havde allerede umiddelbart efter vinterblotet 2013 i Skovbrynet i Ørsbjerg Skov bestemt, at årets gubbefejden mod vore venner i Sydjylland skulle være i Skovbrynet i weekenden lige efter pinse. Det viste sig dog at være et meget uheldigt valg, da der i denne weekend også skulle afholdes DM i sprit i Roskilde, og Alt for Damer-løbet i Odense, som alle de foregående år har været afviklet på en hverdag, i 2015 skulle afholdes lørdag den 30. maj.

Det betød, at der kun var 19 fynske karle, som deltog hele weekenden, 6 karle var med lørdag, og 10 karle kom søndag morgen for at være med til at kæmpe om fuglen. Sydjyderne tilmeldte 21 karle til at forsvare fuglen, men inden det blev lørdag havde både den sønderjyske talsmand, Hans fra Heden og rådskriveren, Peter Sætteskipper meldt fra på grund af sygdom, og da Peter Sætteskipper meldte om egen sygdom anbefalede han os at sætte kassebevarer, Leif Sildegører i en krog, fordi Skovrådet, som havde holdt rådsmøde hos Leif om onsdagen, var helt sikker på, at Leif havde smittet dem.

Da de fleste karle havde indfundet sig i Skovbrynet, og fundet sig en køje, blev flaget sat, og vores Talsmand Svend Aage Lykkekær havde budt velkommen, var der afgang i kortegekørsel til skytte Claus Hansen på Favrskov Gods, som havde lovet os at fortælle om godsets jagtvæsen.

Vi blev budt velkommen af en meget veloplagt Claus, som viste os, hvorledes der udruges og opdrættes ca. 35.000 fasankyllinger til salg og udsætning. Vi hørte om, hvorledes der indfanges fasaner, når jagtsæsonen slutter efter januar, så der kan lægges æg til udrugning i deres mange rugemaskiner. Fra rugemaskinerne fortsatte vi over i det 70 m lange kyllingehus og så kyllinger i voksende alder og hørte om, hvorfor der også går kyllinger af hvide italienere sammen med fasanerne. Claus fortalte om, hvor vigtigt det er, at kyllingerne får det rigtige foder, som importeres fra England, og vi hørte om udsætning i voliererne i skoven, hvor der stadig skal plejes og passes, så de kan være klar til at blive sluppet ud i skoven i god tid inden jagtsæsonen.

Godset opdrætter også ællinger, dog suppleret med ællinger importeret fra Frankrig.   Godset har ikke udlejning af jagt til konsortier eller enkeltpersoner. Der sælges masser af dagjagter, hvor det aftales, hvor mange fugle, der må afskydes, og så holder familien Uhrenholt selv en del jagter for kunder mv.

Der blev også snakket en del om økonomi i jagtvæsenet, hvor Claus mente, at det er svært at tjene penge på at have et jagtvæsen, og vi havde da også fået indtryk af, at der er mange udgifter for at sørge for, at der er vildt til den næste jagtsæson. Claus har en uddannet skytteassistent og en elev til at bistå med opdræt, fodring i skoven og tilrettelæggelse og ledelse af jagterne. Vi sluttede besøget med tak og overrækkelse af nogle flasker rødvin og leverede et stort sus.

Ved tilbagekomsten til Skovbrynet havde overskaffer Gert Degn kaffe og te med blødt brød parat. Der var ikke brug for snapseglassene, og der var ingen af de truttende gammelkarle til at ledsage sangene, og ingen kassebevarer til at uddele bøder, så det var en stilfærdig start på fællesblotet.

Helt udsædvanligt havde Talsmanden sat sig selv og Rådskriveren på to do-listen, da der skulle ryddes af bordet, men Rådskriveren opdagede det først, da det hele næsten var overstået.

I køkkenet blev Gert Degn i øvrigt under hele blotet bistået af Lars den Snigende og Peter
Mangejern, og de fik bistand af sydjydernes Ungkarl, Søren Grøn, som var meget flittig og villig under hele blotet, og så var der selvfølgelig skiftende fynske hjælpere, så det hele kunne fungere på en fortrinlig måde til alle karles tilfredshed.

Derefter gik sydjyske og fynske karle til hver sit mødelokale for at afholde palaver. Sydjyderne glemte at forsyne sig med drikkevarer, men det blev der rådet bod på, da der var gået lang tid.

Vores Talsmand startede med at minde karlene om, at der skal fremsendes ansøgninger til
Skovrådet inden 1. oktober, hvis orienteringsklubberne eller løbere gerne vil modtage tilskud fra Skovkarlene. Endvidere skal forslag til kommende ungkarle være Skovrådet i hænde senest ved kaffebordet til høstblotet, som er planlagt til at starte med historien om bisonokserne på Ditlevsdal, dyst i ”Storskoven” Elmelund Skov og samling og aftenspisning i OO’s klubhus i Åløkkeskoven.

Vinterblot afholdes på Hovborg nordligst på Langeland med karlene fra Svendborg som tovholdere. Denne orientering fik de tilstedeværende Svendborg karle til at kigge på hinanden, som om de tænkte: er det noget vi skal i gang med, og hvem mon gør noget.

Så blev der orienteret om forberedelserne til Fællestræf på Skovgården den 21-22 maj 2016, hvor det nedsatte udvalg, Klaus Krøllevrider, Gert Degn og Jørgen Skolemester nu har et næsten færdigt program klar. Der forventes deltagelse af ca. 100 karle fra det ganske land, så båden Mira er hyret til at sejle 2 ture i Lillebælt sammen med Søren ”Marsvin” som guide, og Peter Storm skal fortælle om Marsvinebrønden, Christian II og Middelfart. Ved dyst i skoven bliver der alternativt tilbud til karle, som ikke ønsker at løbe, idet der er aftale med Middelfart Kommunes naturvejleder om tur i Dyrehaven ved Hindsgavl.

Gert Degn var glad for det program, der er sammensat, så vi kan vise øvrige danske
skovkarleklubber, hvad vi kan og gør på Fyn, og han sagde, at det eventuelt kan blive nødvendigt at nogle af de fynske karle møder allerede om fredagen. Klaus sagde, at der naturligvis serveres boghvedegrød ved lørdagens bålfærd, uanset at tilrejsende karle ikke kan lide boghvedegrød.

Næste punkt var, at Gert Degn har fremsendt forslag til Skovrådet om, at der indspilles lursignaler på en CD, så vi også kan lytte til lursignalerne, hvis vore lurblæsere ikke har mulighed for at deltage ved vore morgensamlinger til fødselsdage. Tankerne var fremsat inden vi var bevidste om, at der er værdige afløsere til Jørgen Lurblæser og Preben Våningstegner, men da både Finn Bidrager og Per Mindestærk stadig er arbejdsramte, er forslaget til overvejelse.

Så var der snak om vores hjemmeside, som nu har fundet sin form og er åben for supplering med mere stof – ikke mindst nogle billeder. En rundspørge afslørede, at mange karle slet ikke har været inde på siden. Det er en skam, når Ole @ har fået kreeret en flot side, der er så flot, at han nok også kommer til at udvikle Landsskriverens side for alle danske skovkarle.

På nuværende tidspunkt kunne der ikke siges noget om årets Fynbokarrusel, da der ikke har været løb endnu.

Så fremviste Klaus Krøllevrider en Stob, som han har købt i en turistshop ved Vesterhavet. Han foreslog, at alle karle forsyner sig med sådan en stob til at drikke af ved vore bloter, og det var der enighed om, at vi gør. Den kan ved køb af 80 stob på en gang anskaffes for under 60 kr. pr. stk.

Det hele foregik i god ro og orden, ingen gjorde sig fortjent til bøder for uhøvisk tale, upassende bemærkninger eller morsomheder, som kunne være en bøde værd, og det var jo meget heldig, når den vikarierende Kassebevarer også skulle lytte til de talte ord, og sådan blev hele weekenden i
øvrigt afviklet. Det er vist første gang, at der slet ikke er udskrevet bøder ved et fynsk blot.

Aftenskafningen bestod af en glimrende menu fra Kokken og Jomfruen, hvor der var 3 slags kød, øl-braiseret oksesteg, glaseret skinkesteg og kalkunbryst med 2 slags kartofler og 2 salater, og så havde Lars den Snigende kreeret en lækker sveskegrød med masser af flødeskum, som bekom karlene rigtig godt. Hertil var der mulighed for at nyde en dejlig rødvin, som der var god afsætning af. Efter hovedretten blev flaget taget ned.

Så blev der hyggesnakket, indtil vi nåede til natmaden, men da var der allerede flere karle, som havde fundet deres køje. Rådskriveren kan ikke fortælle om nogle karle holdt nattesæde. Til gengæld kan bevidnes, at alle karle inklusiv en del nyankomne karle var klar til at hejse flaget kl. 8.00 søndag morgen, inden der blev sunget morgensang og indtaget davre.

Den forestående dyst om vores fugl, som var lagt i hænderne på brødrene, Ungdommens Bent og Kurt Brevbærer, skulle afvikles lige uden for døren, hvor Skovbrynet og Naturstyrelsen tilsammen ejer et areal, som er tilstrækkeligt stort til en Gubbefejde, og Bent fik ordet for at orientere om, hvordan det ville blive afgjort, hvor fuglen skal opholde sig de kommende 2 år.

Når vi er på Fyn, er det den bedste af de 2 klubber, der får ret til at have fuglen til næste
Gubbefejde, så derfor havde han bestemt, at de 3 bedste og nr. 8 og 16 fra hver klub skulle indgå i opgørelsen af hvilken klub, der var bedst, men der var lige den opgave, at der ud for hvert postnummer var anført en fynsk karl med sit skovkarlenavn, og så gjaldt det om at opsøge posterne i den rækkefølge, som karlenes fødselsdage indtræffer i løbet af året, men hvem kan huske, hvornår en karl har fødselsdag, så det var ikke let. Hvis man kom til at klippe en post med en karl, som lå forkert i rækkefølgen, havde man 0 point indtil man fik en ny suite af karle i rækkefølge.

Ved kortudlevering viste det sig, at Kurt havde fundet et gammelt GI-kort med en masse kurver, så Gunner let til Bens fine kort kom slet ikke i anvendelse. Der var i alt 20 poster i terrænet.

Ved bekendtgørelse af gubbefejdens resultat, var der slet ikke tvivl om, hvor vores fugl skal
tilbringe de næste 2 år. Sydjydernes nr. 1, 2, 3, 8 og 16 samlede i alt 18 point mod fynboernes 31 point. Fynboernes nr. 1 og dermed også vinder af vores egen vandrepræmie, vårfuglen, blev Aksel Andengang med 8 point. Samme pointtal opnåede Ove Gasmager, og Frank Genvej blev nr. 3 med 6 point. Disse 3 havde også denne placering blandt alle deltagere. Fynboernes nr. 8 og 16 var Knud Erik Skæppestryger og Jens Højenrøst.

Til frokost havde vores dygtige køkkenhold lavet biksemad med spejlæg baseret på levninger fra lørdagens fine middag, suppleret med selvsmurt smørrebrød, og også dette bekom karlene vel. Sådan planlægning er jo også med til at holde udgifterne nede, og det blev påskønnet af mange karle, da de afregnede med den vikarierende Kassebevarer.

Så var vi nået så langt, at flaget kunne stryges, og vi kunne takke sydjyderne for godt samvær og ønske dem god tur hjem, og derefter klarede de fynske karle rengøring i fællesområderne. Det blev gjort så godt, at vi fik hele vores depositum retur fra udlejerne.

Et helt igennem vel planlagt og afviklet blot, men ærgeligt, at kun så få karle kunne deltage.