Indbydelse

Kort - brugt til Gubbefejden 2017....! Det var en form for pointløb, hvor det bl.a. gjaldt om at finde Grise....!!

Vældige Skovkarle.......

Da vi har fået oplyst, at færgen  "Sønderho"  har fået motorskade, så sejlturen på lørdag er aflyst - kommer her en vigtig ændring af Indbydelsen....!!!!

Der bliver arrangeret (bus) rundtur på havnen, herunder det store vindmølleområde i stedet for bådturen.  🤨

Det bevirker så denne ændring:

Gæve Gammelkarle i Fyns- og Sydjyllands Skovkarleklubber

 Esbjergkarlene har gjort klar til Gubbefejde med de Fynske Karle den 20. og 21. i Blomstermaaneden i Marbæk. Vi håber naturligvis, at Liden Fugl, paa trods af 2 Aars ophold paa Fyn, er vel passet, men vi forstår at den længes efter sin lune Rede og den friske Luft.

 

Banegubbens oplæg til dysten:

Der er løbet rygter om at fuglen vantrives. Den får ikke rigtig mad, så nu er det en ”angry bird”, der dels skal skaffes mad til – dels skal gøre det en rigtig angry bird gør — nedlægge grise.

En fuglehvisker har oversat dens klagesang:

”Jeg sidder i mit bur og higer efter føde og det vil være mig en lise at nedlægge grise. Af føde kan jeg bedst lide de røde, mens de gule kun mætter en smule. Lad det nu komme an på en prøve, hvem der mig bedst kan føde.”

Vi mødes paa Esbjerg Havn ved det gode skib ”Sønderho” –http://www.faergen.dk/ruter/fanoefaergen/esbjerg/parkering.aspx  –  kl. 14.15 (PRÆCIS..!!!), da færgen afgaar kl. 14.30……!!! 

             Det kan selv vi – Vældige Skovkarle – ikke ændre paa…!

Sejlturen ta’r et par timers tid, så vi kan være tilbage ved Højborgen (og indkvartering……) kl. ca. 17.00……!

 Efter indkvarteringen er der tid til at strække benene og kanske få en bette én med vore ”modstandere”……!!!!

 Når Talsmanden finder tiden passende, fortærer vi vores Kvældskost fra Eget Fadebur og Skafferen sørger for Sild fra salten Hav.

 Efter Spisningen samles vi ved Baalet til hyggeligt Samvær med Skæmt og Sang - inden Midnat vil Skafferen sørge for Natmad

 Hvis Talsmanden finder tid, vil vi – på et eller andet tidspunkt i løbet af Gubbefejden – afholde vor obligatoriske Palaver...!!!

 Paa Helgen mødes vi - efter Flaghejsning og Davre - til Gubbefejde i dugvåd Skov.

 Efter Middagsæde kl. ca. 12.00 vil Liden Fugl blive afleveret og kl. ca. 14.00 tager vi Afsked.

 Stuv i Nisten Kvældskost fra Eget Fadebur - medtag Skind for Natten - Stridsdragt til Gubbefejden - samt passende Papyruspenge eller Dekadalere, at erlægge for Kassebevareren efter hans Regnebrædt og for egen Kugleramme for Humlebryg og Livets Vand.

 Tilmelding/afbud til den fynske/sydjyske Raadsskriver senest Løverdag den 13. Maj. Der forventes samlet Tilmelding fra det fynske Skovraad.

 

Stort Sus og på Gensyn.

Peter Sætteskipper - Raadsskriver   

Det er jo ganske tydeligt - liden fugl er på vej ”hjem” til Sydjylland…!!!