Løst og fast

Vinterblot 2022

Vores afgående talsmand Palle Lænkeføre overdrager "Talsmandsstokken" til den nye talsmand Birger Pedal. Skovrådets øvrige medlemmer Kassebevare Svend Erik Regnebrædt  og  Rådskriver Hans fra Heden ser til i baggrunden.

Vinterblot 2018

Til vores kommende Vinterblot anno 2018, som afholdes 3. Løverdag i Slagtemåneden - 17. November - er der tilmeldt  55 Skovkarle ....! Et rimeligt stort antal ... 👍!! Her skal vi - som vanlig - kåre et nyt Skovraad...! Vor Talsmand er denne gang også på valg - har "siddet" i en 4 års periode, hvilket er maksimum som Talsmand.....! Raadsskriver og Kassebevarer kan sidde "til de bli'r væltet af pinden"...!! 

Håber at alle Karle må opleve et minderigt Blot.......!!!     🙂

 Vinterblot 2014

 Her er den afgående og den nyudnævnte Talsmand - hhv. Kurt Skolemester og - Hans fra Heden....

Til ny Talsmand valgtes Palle Lænkefører, som her ses ved overdragelsen af værdigheden sammen med Hans fra Heden.... Resten af Raadet fortsætter uændret...

Vi  håber atter på et rigtig godt blot…!

Flaghejsning

Man "opper" sig.....!! Ved den seneste flaghejsning - Degnen fra Tønder rundede de fire en kvart snese - havde en del af Skovraadet hænderne fulde...! Som I kan se af billedet, er Høje Talsmand og Kassebevareren i færd med at sætte flaget....! Jeg kan - som Raadsskriver - garantere, at det ikke er en skik, der vil blive brugt fremover...!!

                                                          🙂                    

Vinterblot 2010

Selv om det måske ikke ligefrem føles sådan – så nærmer vi os - med hastige skridt - vort Vinterblot. Vi skal i år, have en ny talsmand….! Talsmanden kan jo som bekendt, kun ”sidde” i  4 år…! Skovraadet har en ”ny” kandidat i kikkerten…! Samtidig skal vi – som vanlig – optage to nye ”ungkarle”…! De to emner er blevet adspurgt og de har begge modtaget opfordringen…! De er jo ikke vidende om, hvad de går ind til…!!  Stort sus til dem..!

Området for Vinterblotet bliver – for Gammelkarlenes vedkomne – ”afsløret” senere….!!