2020

02. februar                     Søren Hat                                                          Trekvart Sekel

04. februar                     Haagen fra Ravnestaden                                     Fire en halv Snese

19. februar                    Palle Lænkefører                                                Tre en halv Snese

21. februar                     Per Allan Runemester                                         Trekvart Sekel

26. februar                     Leif Sildegører                                                    Fire Snese

30. marts                       Kristian Frømand                                                 Fire Snese

06. april                         Henrik Snab-Hane                                               Tre Snese 

18. april                         Svend Erik Regnebræt                                         Tre en halv Snese

02. maj                          Degnen fra Vaden                                                Fire Snese

12. maj                          Børge Brændevin                                                 Fire Snese

01. juli                           K K                                                                     Trekvart Sekel

20. juli                           Ove Vejmand                                                      Tre Snese

23. aug                          Jørgen Speedy                                                     Tre en halv Snese

26. aug                           Frede Filur                                                         Trekvart Sekel

30. sept                          Bent Globetrotter                                               Fire en kvart Snese

09. nov                           Erik af Aalborg                                                   Fire trekvart Snese

09. dec                          Erik Dæk Skifter                                                  Fire Snese

18. dec                           Kriminal Ove                                                      Tre en halv Snese