2014

2.

Januar

 

Mogens Raadmand

Tre en halv Snese

     

11.

Februar

 

Hans Jacob Mjødskaffer 

Fire Snese

     

23.

April

 

Kaj fra Troldestaden

Fire en kvart Snese

     

04.

Maj

 

Gammelfar

Fire en halv Snese

     

24.

Maj

 

Arne Tandknækker

Tre Snese 

     

23.

Juni

Hans fra Heden

Tre Snese

     

13.

August

Michael Tidsmaaler

Halvt Sekel

     

27.

September

Degnen fra Tønder

Fire en kvart Snese

 

10.

Oktober

 

Kaj Køgerssvend

Trekvart Sekel