2015

02.       feb.           Søren Hviid                  Søren Hat                               Tre en halv snese   

04.       feb.           Haagen E. Larsen          Haagen fra Ravnestaden         Fire en kvart snese

21.       feb.           Per Allan Pedersen       Per Allan Runemester              Tre en halv snese

26.       feb.           Leif Aagaard                 Leif Sildegører                       Trekvart sekel          

30.       mar.          Kristian Grøn Jensen     Kristian Frømand                    Trekvart sekel          

02.       maj.          Erland Skøt                   Degnen fra Vaden                  Trekvart sekel          

12.       maj.          Børge Rahbæk Madsen    Børge Brændevin                  Trekvart sekel    

01.       juli.          Karl Kristian Terkelsen    KK                                        Tre en halv snese

26.       aug.          Frede Jacobsen              Frede Filur                            Tre en halv snese

30.       sep.          Bent Jacobsen               Bent Globetrotter                   Fire snese

02.       nov.          Hans Frederiksen           Powerhans                             Tre en halv snese

09.        nov.         Erik Juul-Kristensen       Erik af Aalborg                       Fire en halv snese

09.        dec.         Erik Skifter Andersen     Erik Dæk-Skifter                    Trekvart sekel