Hædret

Aar           Gammelkarl                  Begrundelse

 

2021 - 22   Leif Sildegører             For mange aars ædle virke ved Blot og i Skovraad

2020 - 21   Mogens Fejdelægger     For mangeårig tilrettelæggelse af stævner i Skovens Idræt

2019 - 20   Kartoffel - Niels            For sin Trofasthed og sit altid gode Humør i Karles Kreds

2018 - 19   KK                                For enestående arbejde inden for Skovens Idræt

2017 - 18   Birger Pedal                  For levende og udførlige beretninger om Karles Cykelfærd..

2016 - 17   Powerhans                    For stort engagement i Skovens Idræt og Skovkarleklubben                                                                     samt for sit altid positive sind...

2015 - 16   Kurt Skolemester          For værn og fremme af vores sangskat gennem mange år -                                                                      Senest med et prisværdigt bidrag til den nye Sangbog

2014 - 15   Bent Globetrotter         For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden

2013 - 14   Jon Rimsmed                For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden   

2012 – 13   Ole fra Vadestedet        For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben

2011 – 12   Peter Sætteskipper       For enestående arbejde med Sydjyllands Skovkarleklubs                                                                        hjemmeside.

2010 – 11   Klaus Stifinder              For enestående arbejde med KOK’s jubelskrift.

2009 – 10   Erik Brødbager              For mange aars virke som opmærksom Kassebevarer samt                                                                       altid gode humør.

2008 – 09   Jønne                            For sit energiske engagement indenfor  O - sporten

2007 – 08   Frede Filur                     For mange Aar som Hyttemester samt finurlig                                                                                        Banelægning

2006 – 07   Per Allan Runemester      For smukt Arbejde med Læderlapper.

2005 – 06   Paul Altid Glad                For Trofast og Ædel Virke i Klubben.

2004 – 05   Bent fra Kongernes Stad   For Ædel Virke med start af Klub og Klubhus.

2003 – 04   Viggo Træskærer             Smukt Træskærerarbejde i ædel Træ.

2002 – 03  Hans Huspoet                   Mangeaarig føring af Skovkarleklubbens Annaler.

2001 – 02  Kurt Egekæp                   Mangeaarig finding og frembringelse af snoede                                                                                        skovkarlestokke.      

2000 – 01  Henrik Haarfager             Flot Skovkarle-Træskærerarbejde og optræden ved                                                                                fællestræf.

1999 – 00  Haagen fra Ravnestaden   For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben.

1998 – 99  O. K.                                For Trofasthed og Ædel Daad ved Tingpladsen i mange Aar.

1997 – 98  Hans Jacob Mjødskaffer    Ædel Skovkarl, velgjort Daad ved Blot i mange Aar.

1996 – 97  Kaj fra Troldestaden        Trofasthed over for Skovkarletanken som Ædel og værdig                                                                        Skovkarl.

1995 – 96  Paul Altid Glad                 For sin Trofasthed over for Skovkarleklubben og Skovens                                                                        Idræt.

1994 – 95   Majoren                           For sin Trofasthed og sit gode Lune i Karles Kreds.

1993 – 94   Erik Mumiefar                  Som ældste Gammelkarl og Troskab mod Skovkarletanken.

1992 – 93   Jørgen Speedy                 For særlig fortjenstfuld Indsats inden for Skovens Idræt.

1991 – 92   Mogens Raadmand           For veludført Hyttemester- og Skafferdont ved Jubelblot.

1990 – 91   Børge Brændevin             Åndens og Håndens Snilde ved Nordisk Træf i Skovens Idræt

1989 – 90   Hans fra Fæstningestaden     Ædel Daad som Skovkarl gennem en Snes Aaremaal.

1988 – 89   Degnen fra Tønder           Velgjort Regnebræt og levende Fortolkning af Egnshistorie

1987 – 88   Andreas fra Fiskerbyen     Ædel Daad i ”Skovstyrelsen”.

1986 – 87   Ejner Degn                       Aldrig svigtende Troskab i mod SKK og Skovens Idræt.

1985 – 86   Jøsse                                For Ædel Skovkarleaand.

1984 – 85   Erik af Aalborg                  Ædel og Værdig Skovkarl gennem Tredive Aaremaal.

1983 – 84   Gammelfar                       Troskab mod Skovkarleklubben ved Fyrre og Tyve Blot.

1982 – 83   Erik Dæk Skifter                 Mange Gøremaal i Skovens idræt i Paasken.

1981 – 82   Silde Børge                        Velgjort 15 Aars Jubelblot paa Degnetoften.

1980 – 81   Kaj Køgerssvend                 Velgjort Skaffergerning ved Fællestræf i Vork.

1979 – 80   K. E.                                 Trofasthed overfor Skovkarletanken gennem 25 Aar.  

1978 – 79   Ballon Kaj                          For ædel Skovkarledaad.

1977 – 78   Bent Byfoged                     Velgjort Daad ved DM-Stafet paa Fanø

1976 – 77   Elephant Morten                Velgjort 10 Aars Jubelblot i Ho med Quinder.