Hædret

Aar           Gammelkarl                   Begrundelse

 

2019 - 20   Kartoffel - Niels              For sin Trofasthed og sit altid gode Humør i Karles Kreds

2018 - 19   KK                                  For enestående arbejde inden for Skovens Idræt

2017 - 18   Birger Pedal                    For levende og udførlige beretninger om Karles Cykelfærd....

2016 - 17   Powerhans                       For stort engagement i Skovens Idræt og                                                                                                Skovkarleklubben - samt for sit altid positive sind...

2015 - 16   Kurt Skolemester              For værn og fremme af vores sangskat gennem mange                                                                          år - Senest med et prisværdigt bidrag til den nye                                                                                    Sangbog

2014 - 15   Bent Globetrotter             For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden

2013 - 14   Jon Rimsmed                    For lang og stor trofasthed mod Skovkarleånden   

2012 – 13   Ole fra Vadestedet            For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben

2011 – 12   Peter Sætteskipper            For enestående arbejde med Sydjyllands

                                                         Skovkarleklubs hjemmeside.

2010 – 11   Klaus Stifinder                    For enestående arbejde med KOK’s jubelskrift.

2009 – 10   Erik Brødbager                   For mange aars virke som opmærksom

                                                          Kassebevarer samt altid gode humør.

2008 – 09   Jønne                               For sit energiske engagement indenfor  O - sporten

2007 – 08   Frede Filur                         For mange Aar som Hyttemester samt finurlig

                                                           Banelægning.

2006 – 07   Per Allan Runemester          For smukt Arbejde med Læderlapper.

2005 – 06   Paul Altid Glad                    For Trofast og Ædel Virke i Klubben.

2004 – 05   Bent fra Kongernes Stad      For Ædel Virke med start af Klub og Klubhus.

2003 – 04   Viggo Træskærer                 Smukt Træskærerarbejde i ædel Træ.

2002 – 03  Hans Huspoet                      Mangeaarig føring af Skovkarleklubbens Annaler.

2001 – 02  Kurt Egekæp                        Mangeaarig finding og frembringelse af snoede

                                                             skovkarlestokke.      

2000 – 01  Henrik Haarfager                  Flot Skovkarle-Træskærerarbejde og optræden ved

                                                              fællestræf.

1999 – 00  Haagen fra Ravnestaden         For Ædel Daad og virke i Skovkarleklubben.

1998 – 99  O. K.                                   For Trofasthed og Ædel Daad ved Tingpladsen i

                                                             mange Aar.

1997 – 98  Hans Jacob Mjødskaffer        Ædel Skovkarl, velgjort Daad ved Blot i mange Aar.

1996 – 97  Kaj fra Troldestaden             Trofasthed over for Skovkarletanken som Ædel og

                                                            værdig Skovkarl.

1995 – 96  Paul Altid Glad                      For sin Trofasthed over for Skovkarleklubben og

                                                             Skovens Idræt.

1994 – 95   Majoren                             For sin Trofasthed og sit gode Lune i Karles Kreds.

1993 – 94   Erik Mumiefar                      Som ældste Gammelkarl og Troskab mod

                                                            Skovkarletanken.

1992 – 93   Jørgen Speedy                    For særlig fortjenstfuld Indsats inden for Skovens

                                                             Idræt.

1991 – 92   Mogens Raadmand               For veludført Hyttemester- og Skafferdont ved

                                                            Jubelblot.

1990 – 91   Børge Brændevin                 Aandens og Haandens Snilde ved Nordisk Træf i

                                                             Skovens Idræt.

1989 – 90   Hans fra Fæstningestaden     Ædel Daad som Skovkarl gennem en Snes

                                                              Aaremaal.

1988 – 89   Degnen fra Tønder              Velgjort Regnebræt og levende Fortolkning af

                                                               Egnshistorie.

1987 – 88   Andreas fra Fiskerbyen        Ædel Daad i ”Skovstyrelsen”.

1986 – 87   Ejner Degn                         Aldrig svigtende Troskab i mod SKK og Skovens

                                                               Idræt.

1985 – 86   Jøsse                                For Ædel Skovkarleaand.

1984 – 85   Erik af Aalborg                   Ædel og Værdig Skovkarl gennem Tredive  

                                                              Aaremaal.

1983 – 84   Gammelfar                        Troskab mod Skovkarleklubben ved Fyrre og Tyve

                                                               Blot.

1982 – 83   Erik Dæk Skifter                 Mange Gøremaal i Skovens idræt i Paasken.

1981 – 82   Silde Børge                        Velgjort 15 Aars Jubelblot paa Degnetoften.

1980 – 81   Kaj Køgerssvend                 Velgjort Skaffergerning ved Fællestræf i Vork.

1979 – 80   K. E.                                 Trofasthed overfor Skovkarletanken gennem 25 Aar.  

1978 – 79   Ballon Kaj                          For ædel Skovkarledaad.

1977 – 78   Bent Byfoged                     Velgjort Daad ved DM-Stafet paa Fanø

1976 – 77   Elephant Morten                Velgjort 10 Aars Jubelblot i Ho med Quinder.